memòria

2018

Composició del Consell d’Administració


PRESIDENT

Jordi Torres Falcó

Ministre d’Ordenament del Territori


MEMBRES

Jordi Cinca Mateos

Vicepresident
Ministre de Finances

Josep Maria Missé Cortina

Vocal
Secretari d’Estat per a la Diversificació Econòmica

Jordi Nadal Bentadé

Vocal
Director general d’Andorra Telecom

Antoni Ambatlle Martín

Vocal
Director general adjunt d’Andorra Telecom

Cèsar Marquina Pérez de la Cruz

Secretari
Director de Seguretat i Control d’Andorra Telecom
Presentació


Andorra Telecom centra el 2018 a enfortir el seu compromís amb el servei i l’experiència d’usuari. El nou catàleg comercial de la fibra òptica, basat en l’evolució de l’anomenat 4Play (televisió, Internet, telefonia fixa i mòbil), suposa un canvi de concepte que dona al client la possibilitat de configurar els seus propis serveis i eliminar el límit de descàrregues d’Internet. L’oferta s’articula a partir d’una proposta base d’Internet i telefonia que es complementa a través de mòduls i que, per primer cop, inclou per al client residencial la fibra òptica a 700 Mbps.

El salt qualitatiu que va suposar l’any 2017 el llançament de la nova oferta de mòbil amb la inclusió de la itinerància a Espanya, França i Portugal en els forfets de telefonia es reforça. L’aposta per la connectivitat dels nostres clients a l’estranger permet estendre la cobertura dels fortets d’itinerància a la totalitat de països de la UE i els Estats Units.

La plataforma de televisió també incorpora novetats que permeten tornar a l’inici d’una emissió en directe i visualitzar els continguts de Movistar+ dels darrers set dies.

I l’aposta per la millora contínua de l’experiència de l’usuari es reforça amb els acords de nivell de servei, coneguts per les sigles angleses SLA, que evidencien el compromís amb els clients residencials i les empreses.

Al llarg de l’any es destinen 14,1 milions d’euros a inversió, un capítol en què destaquen les destinades a instal·lacions tècniques i que inclouen millores de la plataforma de televisió, de la xarxa de telefonia mòbil i de la cobertura de 3G i 4G, així com la renovació de la xarxa d’emergències TETRA, que dona servei als cossos de seguretat i salvament d’Andorra.

En el marc de les inversions en societats participades, cal destacar l’empresa espanyola AVATEL, de la qual Andorra Telecom controla el 37,3 % de les accions, que continua el procés de creixement, tancant l’exercici com a sisè operador espanyol amb un total de 74.000 clients.

També destaca el contact center ESPIC, que tanca el 2018, el seu tercer any d’activitat, amb 20 clients, 61 empleats, una facturació d’1,5 milions d’euros i un benefici net de 160.000 euros.

En el context de la diversificació, el Consell d’Administració decideix suspendre definitivament la construcció de The Cloud en constatar que les ofertes presentades per a l’execució de la fase 3 de l’edifici se situen molt per sobre del preu estimatiu i, per tant, fan inviable el projecte.

Andorra Telecom tanca el 2018 amb una xifra de negoci de 87,9 milions d’euros, un 2,6 % superior al pressupostat, un increment atribuïble a l’evolució del negoci tradicional i la itinerància. Les despeses d’explotació es comporten favorablement, tant respecte de l’exercici precedent (-3,8 milions) com del pressupost (-0,9 milions), i se situen en els 64,2 milions d’euros, gràcies a la política d’optimització de costos.

La diferència entre ingressos i despeses ha portat a un resultat d’explotació de 23,7 milions d’euros amb una millora respecte de les previsions pressupostàries de 3,1 milions d’euros. El resultat net de la companyia, un cop descomptat el resultat financer negatiu pel mal comportament dels mercats internacionals, les despeses no recurrents i l’impost sobre beneficis, se situa en els 18,5 milions d’euros, un 10,2 % per sota del previst.

Els ingressos de l’anomenat roaming in, el consum telefònic efectuat per clients d’operadors estrangers al nostre territori, suposen una xifra neta de 31,7 milions d’euros, import inferior al del 2017, de 7,9 milions d’euros (-20 %), però superior al previst en 2,1 milions d’euros (+7 %). En paral·lel, s’aconsegueix una millora de la connectivitat dels turistes, ja que una trentena d’operadors, entre ells els principals francesos, inclouen Andorra en la zona comunitària.

Pel que fa al negoci tradicional, els ingressos també es comporten millor del previst. L’exercici es tanca amb una facturació de 53,6 milions d’euros, un 0,4 % superior als 53,4 milions d’euros del pressupost.

La companyia ha continuat dedicant molts esforços a la responsabilitat pública. La velocitat de la xarxa de fibra òptica de les escoles es multiplica per deu. La Xarxa Educativa Nacional d’Andorra (XENA) uneix un total de 35 edificis escolars del país i dona servei a 11.000 alumnes i 1.820 docents dels tres sistemes educatius. El canvi principal és l’ampliació de la línia cap a l’exterior, que passa d’1 gigabit per segon (Gbps) a 10 Gbps.

La política de responsabilitat pública també té entre els seus eixos el foment del sector de les TIC a través de l’acceleradora d’empreses emergents NiU, que celebra la segona edició del Demo Day, una jornada en què es presenten sis projectes innovadors a una trentena d’inversors.