QualitatAndorra Telecom renova aquest 2018 les certificacions de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals i seguretat de la informació.

La norma ISO 9001, el màxim referent en matèria de qualitat, avalua la millora contínua en tot l’eix de l’organització assegurant a la vegada la satisfacció de tots els clients a través de l’experiència de client.

Pel que fa al medi ambient, també obtenim la recertificació gràcies a totes les accions dutes a terme: anàlisi de dades mediambientals, formacions i estudis sobre impactes ambientals, que han permès reafirmar el compromís de l’organització amb el medi ambient.

Sobre la prevenció de riscos laborals, la renovació evidencia la clara intenció de l’empresa de seguir treballant per millorar la prevenció de lesions i accidents de tots els seus empleats. A la vegada, la promoció de la vida saludable dins l’empresa ha permès millorar el grau de satisfacció dels empleats, fent-los així partícips de la importància de la seguretat i la salut.

Finalment, obtenim de nou la certificació de gestió de seguretat de la informació d’AENOR, basada en la norma ISO 27001:2013, que garanteix que les polítiques desenvolupades asseguren la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la traçabilitat de la informació.