Transformació DigitalAndorra Telecom posa en marxa aquest 2018 un dels projectes transversals més ambiciosos i de més impacte a l’organització. Al juny arrenca el programa de transformació digital, que es basa en sis pilars fonamentals: estratègia, relació amb el client, eficiència operativa, cultura, dades i tecnologia.

Entre els objectius fonamentals que es persegueixen hi ha adaptar els productes, els serveis o l’atenció a l’usuari a la nova tipologia de client: multicanal i multidispositiu, que compra per Internet, compara i opina. Aquest procés ha d’anar en paral·lel a la millora en eficiència i agilitat que permeti no només conèixer millor el client, sinó també ser capaços d’oferir-li amb la màxima eficiència els productes i serveis que desitja.

El projecte té igualment molt present la projecció de la marca amb posicionament d’Andorra Telecom com un dels referents de la digitalització al país.

El programa de transformació digital, d’un any i mig de durada i que compta amb el suport de la consultora KPMG, parteix d’un estudi previ sobre el nivell de digitalització. Andorra Telecom va utilitzar els criteris del prestigiós TM Forum, una associació internacional que agrupa les principals empreses del sector de les telecomunicacions, per mesurar el grau de maduresa digital, que se situava en el 37,2 %. L’objectiu és que, un cop implementades les 38 iniciatives de què consta el programa, el grau de maduresa s’elevi fins al 63,5 %.