Inversions


Si el 2017 es va tancar amb la renovació de la xarxa activa de la fibra òptica, el 2018 ha estat l'any de la nova oferta residencial amb importants avantatges pels usuaris. El nou catàleg s’ha basat en la simplificació de l'oferta i la capacitat de personalitzar el producte per part del client. En destaca la possibilitat d'integrar els serveis de telefonia mòbil sobre l'accés físic de fibra.

Aquest nou catàleg modular ha estat possible gràcies a l'evolució de la xarxa mòbil i la convergència entre telefonia fixa i mòbil amb un core convergent de nova generació IMS

L’aposta per reforçar i garantir la connectivitat s’ha vist reforçada amb la modernització de la senyalització i la canalització dels nostres enllaços internacionals, augmentant-ne la capacitat per fer front a les necessitats creixents tant de tràfic de dades nacionals com de dades en roaming.

Els serveis d’emmagatzematge d’informació també fan necessàries les màximes garanties de connectivitat. Al llarg del 2018 Andorra Telecom ha bastit una xarxa òptica de transport per poder gestionar centenars de gibabits per segon entre diferents data centers.

També s’ha mantingut la política d’aliances amb companyies internacionals. La signatura d’un partenariat amb Astellia ha convertit Andorra Telecom en el seu aparador internacional i ens ha permès beneficiar-nos de les seves novetats i avenços en anàlisis de xarxa.

La televisió via fibra òptica també ha tingut un important protagonisme aquest 2018. A principi d’any es van introduir noves funcionalitats com són la possibilitat de veure en diferit qualsevol emissió dels canals de Movistar + de la darrera setmana o d’anar al començament d’un programa ja iniciat. Al llarg de l’any s’ha preparat en vistes al 2019 un projecte tan ambiciós com és el canvi de plataforma i interfície de la televisió i la renovació de tots els descodificadors i comandaments a distància.

També hem avançat en el camí de la virtualització d'equipaments, funcions i serveis per poder respondre a les noves necessitats que combinen flexibilitat, automatisme i escalabilitat en temps real.

La companyia ha invertit un total de 22 milions d’euros, amb la nova plataforma de televisió ip i el nou catàleg de fibra òptica com a projectes bandera. Altres fites importants han estat lla potenciació del servei de centraletes virtuals, la modernització de xarxes de transport de dades i veu IP i l’ampliació dels enllaços internacionals de veu i dades.

Al llarg del 2018 també s’ha fet un important esforç per millorar la xarxa mòbil tant en cobertura com en velocitat i capacitat. El nombre d’antenes per tecnologia garanteix la connectivitat: 2G (134), 3G (155) i 4G (155). En el cas del 4G la cobertura s’eleva fins el 85 per cent del territori, permetent velocitats de descàrrega de 400 Mbps de baixada i 100 Mbps de pujada.

També hem modernitzat la xarxa de comunicacions crítiques TETRA, emprada per totes les cossos implicats en la gestió de les urgències i emergències i que permet la interconnexió d’un miler d’usuaris a través de 28 estacions.

L'organització continua treballant per assolir nous reptes i implementar noves tecnologies que suposaran canvis no només tècnics sinó també culturals, d'equipaments i de coneixement. Així mateix els diferents grups estan treballant en la preparació de les proves pilots mòbils de la tecnologia 5G, millorar la xarxa fixa per donar velocitats fins a 10Gb, facilitar desenvolupaments de realitat virtual i augmentada a través de programacions de microserveis, avançant en virtualització i aplicant automatitzacions amb robots i intel·ligència artificial.