EmpresesTelefonia


El canvi del catàleg de la telefonia fixa i Internet ha tingut incidència amb una reducció del preu de les comunicacions. La Centraleta Virtual, un dels principals productes, permet gestionar les comunicacions de les empreses amb les funcionalitats més avançades d’una centraleta física, però estalviant els costos associats a la compra, la instal·lació, el manteniment i les actualitzacions. El servei inclou el suport d’un gestor comercial que assessora sobre la configuració més adequada a les necessitats del client.

Un altre dels productes amb gran acceptació entre les empreses són els Canals de veu per a centraletes IP, que permeten integrar a la centraleta física telefonia fixa, telefonia mòbil i accés a Internet. Aquesta solució té un caràcter escalable i modular. El client pot triar la quantitat de canals de veu (trucades simultànies) que necessita, la quantitat de números de servei i un gran ventall d’abonaments de minuts.

Emmagatzematge de dades


Els Serveis Cloud i d’allotjament de dades experimenten un important increment durant el 2018.

Serveis Cloud

L’aposta de les empreses per l'emmagatzematge en núvol s’evidencia amb la bona acollida dels serveis que ofereix Andorra Telecom. El teixit empresarial valora els avantatges que representa, tant per traslladar-hi la totalitat dels seus serveis informàtics com per emprar-lo com a còpia de seguretat de les dades. El Cloud d’Andorra Telecom continua consolidant-se i tanca el 2018 amb 14 clients de caràcter públic i privat.

Els serveis contractats són una combinació de l’externalització de la infraestructura informàtica productiva de certs clients així com la redundància de salvaguardes dels servidors d’altres clients. El 2018 ha estat marcat, a més, per la signatura de diversos acords de partenariats amb empreses de serveis IT del Principat d’Andorra per a la revenda dels Serveis Cloud d’Andorra Telecom. Aquestes empreses tenen un rol decisiu i aporten una capa de valor afegit suplementària.

Data Center

El 2018 ha marcat la posada en funcionament del nou Data Center d’Andorra Telecom, ubicat a la parròquia de la Massana. Aquest reemplaçarà de cara al 2020 el centre d’allotjament de dades d’Arans. Andorra Telecom acompanyarà els més de 15 clients actuals en el procés de migració dels serveis.

A hores d’ara, aquest nou Data Center ja ha assolit una ocupació del 35%, gràcies als acords comercials signats amb diverses entitats financeres del Principat d’Andorra que hi han ubicat part de la seva infraestructura informàtica. La seguretat i la qualitat de la infraestructura que s’ofereix han estat determinants.

Gestió de flotes


El servei de Gestió de Flotes és una solució de dispositius connectats o internet de les coses desenvolupada per controlar i gestionar flotes de vehicles. El servei permet la localització en temps real sobre un mapa; la generació d’alarmes de les qüestions més variables, com l’excés de velocitat o l’entrada i la sortida d’una zona, i el control i la monitorització a través d’una plataforma web.

Gestió de Flotes, amb cobertura a la pràctica totalitat del continent europeu des del 2017, ha ampliat el seu nombre de clients fins a 17 i ha augmentat el nombre de vehicles monitoritzats fins als 199, un 25% més que l’any anterior.

Seguretat de la informació


La gamma de productes i serveis d’Andorra Telecom sobre seguretat de la informació converteix la companyia en el soci ideal per a les empreses del país. L’exercici 2018 es tanca amb un total de 21 clients, tant del sector públic com del privat.

L’oferta s’estructura en tres eixos: serveis professionals, productes i equipament. Els serveis professionals inclouen les sessions de conscienciació, les auditories, els tests de penetració i el suport en compliment normatiu en seguretat de la informació.

Des del punt de vista de producte, el 2018 ha tingut lloc el llançament de l’Internet segur, en versió bàsica i avançada, una eina destinada al control parental i el servei DDoS, que ofereix una protecció eficaç en cas d’atacats de denegació de servei distribuït (DDoS).

Pel que fa a la comercialització de maquinari, Andorra Telecom ha signat un partenariat amb Fortinet que l’autoritza a comercialitzar equipament d’aquesta empresa, líder mundial en el sector de l’equipament de ciberseguretat.

En l’àrea d’R+D, la companyia ha desenvolupat una eina de detecció i prevenció del frau, que ja ha implementat internament, i que incorporarà en breu a la seva cartera de productes i serveis.